GUEST - make hospitality work

GUEST scriptieprijs

'I look forward to enjoying some Dutch hospitality soon'. Dat waren de woorden van de Amerikaanse president Obama toen Mark Rutte november 2011 bij hem op bezoek was. Deze uitspraak riep op Twitter de reactie op dat hij dan wel moest opschieten, omdat de gastvrijheid in Nederland hollend achteruit gaat!

GUEST heeft een heel ander beeld van de gastvrijheidsontwikkeling in Nederland. Die is juist heel hoopvol. Het onderwerp staat in veel sectoren volop in de belangstelling. Of Nederland dat gastvrije land wordt waar we behoefte aan hebben, ligt mede in de handen van studenten die nu worden opgeleid. Om deze studenten een extra gastvrijheid-impuls te geven, heeft GUEST de GUEST AWARD in het leven geroepen.

Elke student, ongeacht de studierichting mag inzenden. Voorwaarde is dat het onderwerp van de scriptie een relatie moet hebben met de gastvrijheidsbranche en geschreven moet zijn in het jaar van beoordeling. De inzendingen worden beoordeeld door een team van deskundigen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar:

  • Impact voor de gast
  • Onderwerp, originaliteit en relevantie voor het vak
  • Opbouw verhaal en leesbaarheid
  • Wetenschappelijke waarde en onderbouwing
  • Bedrijfseconomische en commerciële relevantie
  • Praktische toepasbaarheid
  • Persoonlijke inbreng, mening en visie
  • De WOW - factor!
Wat valt er te winnen? Naast de eer bestaat de prijs uit een geldbedrag van € 1.000,-. Daarnaast bieden we de optie om deel te nemen aan het ‘create your own job’ programma en publiceren wij het winnende stuk op onze site en in een nader te bepalen Hospitality Magazine.

Denk jij kans te maken op de GUEST AWARD? In 2013 reiken we deze prijs uit. Mail je scriptie naar info@guest.nl. Binnenkort maken we bekend wanneer de deadline is voor het insturen van je scriptie.