GUEST - make hospitality work
u bevindt zich hier: - Wat

Wat

Hoe zien wij de ontwikkeling van gastvrijheid? Onze ervaring leert dat de ontwikkeling van gastvrijheid geen opzichzelfstaande ontwikkeling is. Het hangt af van de volwassenheid van de totale organisatie. GUEST benadert een vraagstuk vanuit de volgende overtuigingen:
  • elke organisatie heeft zijn eigen sleutel en dus eigen aanpak
  • de complexiteit van een organisatie vraagt om een integrale aanpak
  • het resultaat meten wij af bij de gast
  • de borging is meegenomen in het ontwerp van de ontwikkeling
     
Het ontwikkelen van gastvrijheid verloopt cyclisch. In de figuur is de ontwikkelroute weergegeven, van klein naar groot. Op de weg liggen interventies die de ontwikkeling ondersteunen. De verschillende interventies worden weergegeven met symbolen. Dit is de Mood Maker ontwikkelspiraal. De basis van de ontwikkelspiraal is het principe van cyclisch borgen. In plaats van het ‘uitrollen’ van een implementatieplan gaan we uit van het in cycli achter elkaar doorlopen van een ontwikkeling. Ga ervan uit dat ergens in een organisatie iemand (de Mood Challenger) het initiatief neemt om een gastvrijheidsontwikkeling in te zetten. Op kleine schaal wordt daar – lokaal – de organisatie ontwikkelingscyclus doorlopen. De Mood Challenger stelt doelen voor zijn afdeling en zet gerichte interventies in om die doelen te bereiken. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een concept, het organiseren van trainingen of het veranderen van processen. De uitvoering van deze interventies kan een inspiratiebron zijn voor de omgeving, waardoor deze ook met gastvrijheid aan de slag gaat en daarmee haar eigen eerste ontwikkelingscyclus doorloopt. Deze cyclus inspireert weer een groter deel van de organisatie. Op deze manier komt na verloop van tijd de hele organisatie in ontwikkeling. Het lijkt heel eenvoudig, en dat is het ook.