GUEST - make hospitality work
u bevindt zich hier: - auditering

Auditering

Veel ondernemers hebben de behoefte de regie van hun horecaconcept in eigen hand te houden. Of het nu gaat om een uitbesteedde situatie of horeca in eigen beheer. GUEST heeft daarom verschillende methodes ontwikkeld waarmee we door middel van auditering en monitoring de prestaties van uw horecaconcept in kaart brengen.

Auditrapportage
In deze methodiek wordt naast de uitgangspunten van de hygiënecode (HACCP) ook extra aandacht besteed aan uw conceptuele en kwalitatieve uitgangspunten. Cateringlocaties worden een aantal keren per jaar bezocht en beoordeeld op de genoemde aspecten. We leveren de resultaten aan in een auditrapportage.

Balanced Score Card
GUEST heeft een zogenoemde Balanced Score Card ontwikkeld waarin vooraf vastgestelde criteria worden getoetst op vastgestelde normen. Belangrijke wegingsfactoren kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Financiën
  • Kwaliteit
  • Personeel

De definitieve criteria in de Balanced Score Card zijn altijd maatwerk en worden in overleg met u als opdrachtgever opgesteld. Door een vaste systematiek van puntentoekenning wordt de rentabiliteit berekend.

Benieuwd wat we voor uw onderneming kunnen betekenen? Neemt u voor meer informatie eens vrijblijvend contact met ons op.